Zwiedzanie sensoryczne lub wielozmysłowe to poznawanie danego miejsca w oparciu o dodatkowe zmysły, oprócz wzroku i słuchu. Forma dość nowatorska, ale stosowana już od pewnego czasu zwłaszcza przy wycieczkach grup niepełnosprawnych, gdzie trzeba te podstawowe dwa w jakimś stopniu niedostępne zmysły jakoś zwiedzającym zrekompensować. Zwiedzanie sensoryczne polega na zaangażowaniu węchu, dotyku i smaku. Użycie trzech pozostałych zmysłów trwa podczas całej wycieczki. W naturalny sposób doświadczamy świata właśnie pięcioma zmysłami.

Wycieczki sensoryczne to takie na których pojawiają się warsztaty, zajęcia, ruch, taniec, kulinarne specjały, kontakt z przyrodą. Zwiedzanie jest o wiele bardziej aktywne, całościowe i ciekawe. Podróżując w taki sposób w pełni doświadczamy piękna otaczającego nas Świata. Lepiej utrwalamy wrażenia, zwiększa się nasze poczucie zaangażowania i efekt zadowolenia z takiej podróży.

Zwiedzanie sensoryczne to nie tylko doskonały sposób zwiedzania dla grup niepełnosprawnych i grup dzieci, młodzieży, ale także dla dorosłych.